Currently browsing tag

финн-угор

Кылшудон: поговоркаос

HU-UDM szólás — поговорка  ‘нылпи пыдкукен ветлэ’ — мае ке уг пӧрмыты ӧнер (опыт) тырмымтэен валлин;  ‘марлы ке пиньыз висе’ — туж  (пиньыз …